آخرین شماره


شماره 33 سال 9
بهار 1394
دانلود فایل

1 - رویکرد زمین¬ریخت¬شناسی زمین¬ساختی در ارزیابی سازوکار رشد چین¬ها در زاگرس چین و راندگی، مطالعه موردی دو تاقدیس در گستره فارس ( DOI : 0)
( علی فقیه - آرش جمشیدی - معصومه وطن دوست - بهنام اویسی )
2 - مطالعه شیمی بلور و منطقه‌بندی کلینوپیروکسن‌های موجود در سنگ‌های آتشفشانی آلکالن شمال غرب مشگین‌شهر، ایران ( DOI : 0)
( رضا زمانی - محمد هاشم امامی - منصور وثوقی عابدینی - علیرضا کریم زاده ثمرین )
3 - تحلیل ساختاری با استفاده از خش‌لغزهای گسلی و چین‌خوردگی‌ها،‌ جنوب ‌باختر ایران (شمال کازرون) ( DOI : 0)
( زهرا كمالي - پژمان وقاري - خليل سركاري‌نژاد )
4 - کانی¬شناسی و چگونگی رخداد سولفيدها، سولفات¬ها و كربنات¬ها در كانسارهاي فلوريت شرق استان مازندران ( DOI : 0)
( بهنام شفیعی - شهربانو ذبیحی¬تبار )
5 - ارائه رویکردی بهبود یافته جهت شناسایی موجک مبنای بهینه برای تحلیل داده‌ها در حوزه علوم زمین ( DOI : 0)
( فرناز قریشی - بهزاد تخم‌چی - امین روشندل کاهو - حسین احمدی نوبری )
6 - مطالعه نهشته¬های آنیزین پسین در برش¬های کال انگور و کال غالک واقع در پنجره تکتونیکی آق-دربند (شمال شرق ایران) ( DOI : 0)
( محسن لیاقت - محمدحسین آدابی - محمد قویدل سیوکی - بهروز آریافر )
7 - مطالعات سنگ¬شناسی، شیمی کانی و سنگ¬زایی باتولیت شیورداغ (شمال اهر- آذربایجان¬شرقی) ( DOI : 0)
( سید غفور علوی - محسن مؤید - محمدرضا حسین¬زاده )
8 - پترولوژی و ژئوشیمی توده¬های نفوذی فلسیک تا مافیک منطقه صاحب- غرب ایران ( DOI : 0)
( معصومه آهنگری - ابراهیم الیاسی )