آخرین شماره


شماره 40 سال 10
زمستان 1395
دانلود فایل

1 - زمین¬شناسی، دگرساني، كانه¬زايي و مطالعات ژئوشیمیایی در معدن مس، منطقه گل¬چشمه، جنوب نیشابور ( DOI : 0)
( فاطمه نجمی - سید احمد مظاهری - سعید سعادت - اعظم انتظاری هرسینی )
2 - تحلیل ساختاری سیستم گسلی میدان گازی فارورB ، با استفاده از مدل‌سازی و روش بازسازی لرزه‌ای دوبعدی ( DOI : 0)
( مریم عالی پور - محسن پور کرمانی - علی سربی )
3 - بررسی دگرگونی پسرونده در سنگ‌های کالک-سیلیکات در هاله دگرگونی الوند ( DOI : 0)
( هاله قربانی - محسن موذن - عادل ساکی )
4 - تعیین سن مورفومتری مخروط سیندر خاتون‌باغ، شمال خاوری مهاباد، استان آذربایجان غربی ( DOI : 0)
( مرتضی خلعت‌بری جعفری - نفیسه صالحی سیاوشانی - محمد فریدی )
5 - توزیع طلا و عناصر فرعی در پیریت کانسار سنجده، منطقه معدنی موته، بر اساس نتایج آنالیز الکترون مایکروپروب ( DOI : 0)
( زهرا نوریان رامشه - محمد یزدی - فریبرز مسعودی )
6 - شیمی کانی و پترولوژی توده¬های گابروئی شوشونیتی هشت¬سر– لقلان (هوراند، استان آذربایجان¬شرقی) ( DOI : 0)
( علیرضا روان¬خواه - محسن موءید - محمد¬رضا حسین¬زاده - امیرمرتضی عظیم¬زاده - جمشید حسن¬زاده - نصیر عامل )
7 - الگوی رخداد کانه¬زایی مس طبیعی در سنگ¬های آتشفشانی میزبان کانسار سولفید توده¬ای آتشفشان¬زاد مس- نقره گرماب پایین، جنوب شرق شاهرود ( DOI : 0)
( مجید طاشی - مجید طاشی - حبیب قاسمی )
8 - ژئوشيمي توده كوارتزديوريتي سلفچگان ( DOI : 0)
( محبوبه نظري - شهریار کشتگر - علي كنعانيان - محمد بومری )