آخرین شماره


شماره 34 سال 9
تابستان 1394
دانلود فایل

1 - تعیین عوامل موثر بر کیفیت و آلودگی آب زیرزمینی دشت دزفول - اندیمشک با استفاده از روش تحلیل عاملی ( DOI : 0)
( کمال خدایی - حمیدرضا ناصری - علی‌اکبر شهسواری - راحله هاتفي - فرهاد اسديان )
2 - تغيير شكل غير هم‌محور حاشیه کرنش اسفالریت: شاخصی برای تعیین کينماتيک برشی در يال برگشته چین فراديواره‌اي ( DOI : 0)
( علي ناكيني - علي يارمحمدي )
3 - انکلاوهای مخروط اسکوری قزلجه¬کند (شمال قروه): زینولیت یا کومولا؟ ( DOI : 0)
( عباس آسیابانها - سارا ویسی - حسین شهبازی - محسن نصرآبادی )
4 - ویژگی‌های ژئوشیمیایی و منشاء منیزیت‌ها در منطقه‌ مزار سیدعلی، شرق ایران ( DOI : 0)
( حسن ميرنژاد - حسین احمدی نوبری - حبيب‌اله گرگانلي )
5 - سنگ شناسی و زمین شیمی کمپلکس ماگمایی- دگرگونی توتک وتعیین منشا کان‌سنگ آهن عنبر کوه استان فارس ( DOI : 0)
( آراد بذرافشان - بتول تقی پور )
6 - مدل¬سازی و تفسیر داده¬های مغناطیس زمینی مرتبط با منابع انرژی زمین-گرمایی، شمال¬غرب دلیجان ( DOI : 0)
( محمد محمدزاده مقدم - سعید میرزائی - بهروز اسکویی - نسیم حیدریان دهکردی )