آخرین شماره


شماره 39 سال 10
پاییز 1395
دانلود فایل

1 - پتروگرافی، زمین¬شیمی و مینرالوگرافی سنگ¬های ولکانیکی منطقة سیستانک (جنوب¬شرق قائن) ( DOI : 0)
( حجت محولاتی - ایرج رساء - آیدا محبی )
2 - زمین دما- فشارسنجی مجموعه گرانیتوئیدی جبال بارز با استفاده از شیمی آمفیبول و فلدسپار ( DOI : 0)
( جمال رسولي - منصور قربانی - وحید احدنژاد )
3 - ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت دوزدوزان جهت مصارف کشاورزی با استفاده از رهيافت فازی ( DOI : 0)
( حسين رجب پور - جعفر ادراكي - غلامرضا احمدزاده )
4 - تحولات دگرگونی و تخمین شرایط ترمودینامیکی مقطع دگرگونی حلب- میانج براساس شیمی کانی¬ها ( DOI : 0)
( محبوبه جمشیدی بدر - گلزار فرجی گوگردچی - شهریار محمودی )
5 - سازوکار دگرشکلی‌های جوان در دشت تهران: تلفیق مشاهدات صحرایی و مدلسازی فیزیکی ( DOI : 0)
( حوریه علی‌بیگی - مرتضی طالبیان - عین الله نصیری )
6 - ريز‌رخساره‌‌ها، محيط رسوبي وچینه نگاری سکانسی سازند قم در برش سطحي شرق سیاه کوه (جنوب گرمسار) ( DOI : 0)
( محمود جلالی - عباس صادقی - محمد حسين آدابي )
7 - كاني‌شناسي،‌ ژئوشیمي و خاستگاه نهشته بوكسيت رسي شیرین¬آباد،‌ جنوب شرق گرگان ( DOI : 0)
( غلامحسین شمعانیان - زهرا مریدی )