آخرین شماره


شماره 38 سال 10
تابستان 1395
دانلود فایل

1 - اثر رخساره کروزیانا از نهشته های سازند نایبند (تریاس پسین) در برش پروده، جنوب باختری طبس، خاور ایران مرکزی ( DOI : 0)
( نصراله عباسی - محمد قویدل - مرتضی یوسفی - نوید نویدی ایزد )
2 - معرفی کانسار مس ماری بعنوان یک ذخیره چینه¬کران نوع مانتو در زون طارم، شمال غرب ایران ( DOI : 0)
( محمد¬رضا حسین¬زاده - سجاد مغفوری - محسن موءید - وحید فریداصل )
3 - بررسی تاثیر تغییرات منطقه ای برافرازش بر شاخص¬های ژئومورفیک: مطالعه موردی کمپلکس میشو در شمال باختر ایران ( DOI : 0)
( مهدی بهیاری - محمد محجل - محسن موءید - مهناز رضاییان )
4 - ‌شیمی کانی‌ها و تخمین دما و فشار تشکیل گارنت‌شیست‌های کوه ارغون،غرب معدن انگوران ( DOI : 0)
( عادل سرخوشی - محسن مؤذن - جواد ایزدیار )
5 - برتري روش خوشه‌بندي C- ميانگين فازي در بيان توزيع رخساره‌هاي هيدروشيمي آب زيرزميني دشت ورامين ( DOI : 0)
( محمد نخعي - مهدي تلخابي - ميثم وديعتي )
6 - تحلیل ژئوشیمی و تکتونوماگماتیکی دایک‌های دیابازی و گدازه‌های بازالتی افیولیت نورآباد (شمال غرب لرستان) ( DOI : 0)
( احمد احمدی خلجی - مسعود کیانی - زهرا کمالی - هادی شفایی مقدم - زهرا طهماسبی )
7 - تعیین ماهیت و تحولات مذاب والد سنگ‌های آتشفشانی گسترۀ نقشۀ زمین‌شناسی سر چاه (خراسان جنوبی) بر مبناي داده‌های ايزوتوپي ( DOI : 0)
( اسماعیل اله پور - منصور وثوقی عابدینی - سید محمد پورمعافی )