آخرین شماره


شماره 49 سال 13
بهار 1398
دانلود فایل

1 - ماگماتیسم فرورانش جزایر کمانی کرتاسه پسین در لبه شمالی ایران مرکزی، جنوب‎غرب سبزوار ( DOI : 0)
( زکیه کاظمی - حبیب قاسمی - فردین موسیوند - ویلیام گریفین )
2 - تاثیر سازند متحرک گچساران بر سبک چین‌خوردگی و تکامل تکتونیکی تاقدیس رگ سفید در فروافتادگی دزفول جنوبی ( DOI : 0)
( مهدی یوسفی - سید مرتضی موسوی - محمد مهدی خطیب )
3 - بررسی کارایی مدل هیبریدی هالت-وینترز موجکی (WHW)در شبیه¬سازی تراز سطح ایستابی آبخوان ساحلی ارومیه ( DOI : 0)
( میرعربی علی - حميدرضا ناصري - فرشاد علیجانی )
4 - الگوی ساختاری بخش خاوری توده پریدوتیتی ده‌شیخ، آمیزه افیولیتی اسفندقه، جنوب باختر ایران ( DOI : 0)
( صحرا جلالت وکیل‌کندی - مجید شاه‌پسند زاده - مهدی هنرمند - حمید احمدی‌پور )
5 - تحلیل دو بعدی واتنش پایدار در مرمرهای بودین¬ دار ناحیه خلج با استفاده از دایره مور، جنوب مشهد ( DOI : 0)
( محمدرضا شیخ الاسلامی )
6 - بررسی شیمی کانی­ها، جایگاه زمین­ساختی و پتروژنز توده­های نفوذی کمپلکس سورسات (شمال غرب تکاب)- ایران ( DOI : 0)
( ثریا دادفر - فرهاد آلیانی - علی‌اکبر بهاری فر - محمدحسین زرین¬کوب )
7 - تفاوت رژيم تنش برجا وابسته به موقعيت ساختاري و ويژگي­هاي ژئومكانيكي، نمونه موردي در سازندهاي گچساران و آسماري، جنوب باختري ايران ( DOI : 0)
( حسين طالبي - سید احمد علوی - محمدرضا قاسمی - شهرام شركتي )
8 - پهنه‌بندی تکتونیک فعال در گستره ساوه و پیرامون، جنوب غرب تهران ( DOI : 0)
( مهسا عبداللهی - حسين حاجی علی بیگی )