آخرین شماره


شماره 48 سال 12
زمستان 1397
دانلود فایل

1 - بیلان هیدروژئولوژیکی تالاب برم¬شور در شهرستان هفتکل، استان خوزستان ( DOI : 0)
( فرزاد اکبری - رحیم باقری - آرش ندری )
2 - ترکیب الگوریتم خوشه¬بندی Fuzzy c-means با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای افزایش دقت تخمین غلظت عناصر ژئوشیمیایی، مثال موردی – محدوده شرقی کانسار مس پورفیری سوناجیل ( DOI : 0)
( محرم جهانگیری - سیدرضا قوامی ریابی - بهزاد تخم¬چی )
3 - بررسی شیمی کانی کلینوپیروکسن در بازالت¬های پشتاسر حوضه رسوبی مغان (شمال غرب ایران) ( DOI : 0)
( عباسعلی امرایی - رضا زارعی سهامیه - محسن موءید - احمد احمدی خلجی - امیر مرتضی عظیم‌زاده )
4 - بازسازی میدان تنش محلی امروزی مؤثر بر گسل شمال تبریز و مناطق پیرامون آن براساس سازوکاز کانونی زلزله¬ها با استفاده از روش وارون ( DOI : 0)
( احد نوری مخوری - بهنام رحیمی )
5 - دولومیت¬ها و برش¬ها¬ در معدن فلوئوریت کمرپشت، سازند الیکا، البرز مرکزی ( DOI : 0)
( مهشید مهدوی - بهنام شفیعی - آرش امینی - میثم رسولی )
6 - مطالعه عوامل موثر بر کانه¬زایی معدن مس- طلای پورفیری- اپی¬ترمال سوناجیل، با استفاده از مطالعات سنجش ازدور، کانی¬شناسی و زمین¬شیمی ( DOI : 0)
( محمد معانی جو - طیبه رمضانی - سعید علیپور )
7 - برآورد ویژگی‌های فیزیکوشیمیایي و محیط تکتونیکی تشکیل توده‌های بازیک جنوب شهرستان گرمی (استان اردبيل) بر اساس شيمي بلورهای آمفیبول و پلاژیوکلاز ( DOI : 0)
( محمد مبشر گرمی - غلامرضا احمدزاده - مهراج آقازاده )
8 - قطعه‌بندی پهنه¬ی گسله شتری با استفاده از تحلیل¬های ساختاری، ریخت زمین ساختی، لرزه‌ای و فرکتالی ( DOI : 0)
( مرتضی موسوی - راضیه عباس پور - محمود رضا هیهات )