آخرین شماره


شماره 47 سال 12
پاییز 1397
دانلود فایل

1 - ژنز تورمالين در سنگ¬هاي دگرگوني و ماگمايي منطقه گشت رودخان (مجموعه دگرگوني گشت، باختر رشت) ( DOI : 0)
( مريم محمدي - محسن نصرآبادی - عباس آسیابانها - کاظم قلي‌زاده )
2 - مطالعه دگرسانی، کانه¬زایی و سیالات درگیر در کانسار روی-سرب حوض‌سفید (ایران مرکزی) ( DOI : 0)
( قدرت‌اله رستمی پایدار - منصور عادل¬پور )
3 - مدل‌سازی آزمایشگاهی مهاجرت در سیستم گسلی فعال شکرآب (شمال بیرجند) ( DOI : 0)
( مهدی یوسفی - محمد مهدی خطیب - ابراهیم غلامی )
4 - بررسی پتانسیل زیست پالایی آلودگی¬های نفتی در آبخوان محدوده مجتمع پالایشگاه شازند ( DOI : 0)
( عبدالرضا واعظی¬هیر - ساناز قبادیان )
5 - بازسازی شاخص¬های فیزیکوشیمیایی با استفاده از شیمی بیوتیت و کلریت در کانسار مس پورفیری کدر، کمان ماگمایی سنوزوئیک کرمان ( DOI : 0)
( مجید حیدری - علیرضا زراسوندی - محسن رضایی - عادل ساکی - سینا اسدی )
6 - بررسی رفتار زمین‌شیمیایی عناصر اصلی و کمیاب خاکی در گارنت‌های پگماتیت‌های دره ‌ولی (شمال شرق بروجرد، پهنه سنندج- سیرجان) ( DOI : 0)
( سمیه رحمانی جوانمرد - زهرا طهماسبی - زینک دینک - احمد احمدی خلجی )
7 - تحلیل هندسی و جنبشی چین‌خوردگی خانه¬سرخ در منطقه لرستان، کمربند چین‌خورده - رانده زاگرس ( DOI : 0)
( خاتون پیردادی - عزیز رحیمی - محمد مهدی فرهپور )