آخرین شماره


شماره 54 سال 14
تابستان 1399
دانلود فایل

1 - شیمی کانی‌ها و شرایط ترمودینامیکی تشکیل مرمرهای ناخالص مجموعه دگرگونی نی‌باغی واقع در شمال‌شرق میانه، ایران ( DOI : 0)
( جواد ایزدیار - معصومه سهرابی - علی اصغر سپاهی - آذر قارلقی - لیلا محمدی )
2 - نشانگرهای آب و هوایی و جغرافياي ديرينه در توالی تریاس بالايي گروه شمشک البرز مرکزی ( DOI : 0)
( محمدرضا نائیجی - ایرج مغفوری مقدم - محبوبه حسینی برزی - بهمن سلیمانی )
3 - مطالعه کانه‌زائی آهن ‌بغل‌بید با استفاده از شواهد زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی، سنگان خواف در شمال‌خاوری ایران ( DOI : 0)
( آسیه سربوزی حسین آبادی - مجمد بومری - عباس گل محمدی )
4 - هیدروژئوشیمی رودخانه گرگانرود در محدوده شهر گنبدکاووس، استان گلستان ( DOI : 0)
( عباس تیموری - گیتی فرقانی تهرانی - هادی جعفری - عبدالرضا کابلی )
5 - تشکیل کالامین در کانسار غیرسولفید روی (سرب) احمدآباد (شمال¬شرق بافق) ( DOI : 0)
( سارا امانی لاری - ایرج رسا - علی امیری )
6 - مقایسه ویژگی‌های آلتراسیونی کمربند آتشفشانی-نفوذی طرود- چاه شیرین در شمال و جنوب روستای طرود با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای و آنالیز¬های شیمیایی ( DOI : 0)
( مسعود اخیانی - مهدی خرقانی - فرهنگ سرشکی - مرتضی رحیمی )
7 - ارزیابی دیرین¬بوم¬شناسی گرافوگلپتیدهای نهشته¬های فلیش ائوسن، باختر ( DOI : 0)
( نصراله عباسی - حامد یاراحمدزهی - سارا نخجیری - علی جلالی - حمید حافظی مقدس )