آخرین شماره


شماره 52 سال 13
زمستان 1398
دانلود فایل

1 - کانی شناسی و ژئوشیمی گنیس‌های کمپلکس گل‌گوهر، جنوب استان کرمان ( DOI : 0)
( حسین فاتحی )
2 - منشأ سیال کانه¬ساز و عوامل مؤثر در ته¬نشست طلا در کانسار داشکسن (شمال¬خاور قروه): شواهد ساختاری، ریزدماسنجی و ایزوتوپ¬های پایدار O-H ( DOI : 0)
( محمد مرادی - زهرا اعلمی نیا - ابراهیم طالع فاضل - رضا علی‌پور )
3 - تجزیه و تحلیل فرکتالی پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 1392 گشت-سراوان، شمال شرق مکران ( DOI : 0)
( عبدالرضا پرتابیان - شجاع انصاری - فریده جهاندیده )
4 - بررسی شواهد تشکیل دوپلکس ترافشارشی در باختر شاهرود، البرز خاوری ( DOI : 0)
( علی رادفر - عزیز رحیمی )
5 - کانه‌زایی طلای ‌اپی‌ترمال با سنگ میزبان کربناتی کاوند، جنوب‌غرب زنجان ( DOI : 0)
( نادیا پرتاک - مسعود علی‌پوراصل )
6 - اثر بارش و لیتولوژی در هیدروشیمی چشمه¬های کارستی استان خراسان شمالی ( DOI : 0)
( فاطمه باقری - غلامحسین کرمی - رحیم باقری - جواد مشکینی )
7 - نقش کنترل‌کننده‌های ساختاری در هیدروژئوشیمی چشمه¬های تراورتن ساز منطقه آذرشهر، شمالغرب ایران ( DOI : 0)
( کریم تقی پور - محمد مهدی خطیب - محمودرضا هیهات - عبدالرضا واعظی هیر - اسماعیل شبانیان )
8 - پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های بازیک مجموعه افیولیتی پیرانشهر در زون زاگرس، شمال غرب ایران و مقایسه آن با سنگ¬های معادل از مجموعه افیولیتی زاگرس عراق ( DOI : 0)
( مریم یزدانی )