جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980416190620 The effect of the Gachsaran mobile formation on folding style and tectonic evolution of the Rag-e- Sefid anticline in the southern Dezful Embayment
Mehdi Yosefi
Seyd Morteza Moussavi
Mohammad Mahdi Khatib
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)