مقاله


کد مقاله : 13980723192920

عنوان مقاله : زمین¬شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانه¬زایی آهن¬ در توالی آتش¬فشانی- رسوبی ژوراسیک کانسار داش¬آغل، شمال شرق بوکان، پهنه سنندج- سیرجان

نشریه شماره : 50 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 200

فایل های مقاله : 11/56 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سجاد مغفوری sMaghfouri56@yahoo.com استادیار دکترا
2 مهدی موحدنیا mMovahadnia85@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 محمد¬رضا حسین¬زاده Mr-hosseinzadeh@tabrizu.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

کانه¬زایی آهن در کانسار داش¬آغل در شمال¬شرق شهرستان بوکان، در توالی آتشفشانی-رسوبی ژوراسیک رخ داده است. سنگ میزبان کانه¬زایی در این کانسار ماسه¬سنگ و توف¬های کربناته می¬باشند. با توجه به ژئومتری و ساخت و بافت ماده¬معدنی، دو تیپ کانه¬زايی در منطقه قابل تشخيص است. کانه¬زايی تيپ اوليه که کانه¬زايی اصلی، اولیه و عمده در منطقه بوده و هم¬روند با لايه‌بندی سنگ میزبان است. ماده معدنی در این نوع کانه زایی با بافت‌های توده‌ای، لامينه، دانه‌پراکنده همراه با سيليس، توف و آهک می¬باشد. کانی¬شناسی کانسنگ شامل هماتیت، مگنتیت، لیمونیت و گوتیت بوده و به‌صورت پراکنده کانی پیریت نیز مشاهده شده است. کانی¬های گانگ از جمله کوارتز، کلسیت، کلریت و فلدسپار ماده معدنی را همراهی می¬کند. کانه‌زايی نوع دوم، شامل مجموعه¬ای از رگه¬های ثانویه و قطع کننده لایه¬بندی سنگ میزبان می¬باشد که در راستای گسل‌های نرمال تشکیل شده بافت ماده معدنی شامل برشی و رگه-رگچه¬ای است. با توجه به مجموع ويژگی¬های شاخص کانه¬زایی در کانسار داش¬آغل از قبيل جايگاه خاص چينه¬ای، ژئومتری ماده معدنی، بافت، توالی پاراژنتيک کانی¬ها و کانه¬ها و ويژگی‌های ژئوشیمیایی، کانسار آهن داش¬آغل يک نهشته چينه¬سان، با ميزبان ماسه¬سنگ- توف کربناتی هست که در توالی آتش¬فشانی-رسوبی ژوراسیک و در يک حوضه کم‌عمق تشکيل شده است.