مقاله


کد مقاله : 13980416190632

عنوان مقاله : تحلیل دو بعدی واتنش پایدار در مرمرهای بودین¬ دار ناحیه خلج با استفاده از دایره مور، جنوب مشهد

نشریه شماره : 49 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 136

فایل های مقاله : 699 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا شیخ الاسلامی rezasheikholeslami@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مرمرهای ناحیه خلج بخشی از واحدهای سنگی مجموعه دگرگونی مشهد هستند که تحت تاثیر سه مرحله دگرریختی قرار گرفته-اند. به‌منظور بررسی واتنش پایدار در مرحله اول دگرریختی، کشیدگی ایجاد شده در بودین¬ها در هفت ایستگاه اندازه¬گیری و سپس با استفاده از دایره مور مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این بررسی¬ها نشان می¬دهد که نسبت قطرهای بیضوی واتنش دو بعدی برای این دگرریختی در ایستگاه¬های مختلف بین 05/1 تا 36/1 متغیر است. همچنین میزان بیشینه زاویه برش طی دگرریختی مرحله اول بین 4 تا 20 درجه می¬باشد. این نتایج با مشاهدات صحرایی که نشان می¬دهند دگرریختی غالب در جریان مرحله¬ی اول دگرریختی در رژیم برش محض روی داده و با تشکیل چین¬های پیوسته و بودین¬های تخته شکلاتی همراه است، مطابقت دارند. بودین¬های مورد بررسی در اثر ایجاد کشیدگی در دو جهت شکل گرفته¬اند. نتایج حاصل از بررسی واتنش همچنین نشان‌دهنده آن است که در جریان دگرریختی مرحله اول 5/0 تا یک برابر تغییر حجم مثبت در مرمرهای ناحیه خلج روی داده است.