مقاله


کد مقاله : 13970510142028153610

عنوان مقاله : زمین‌ریخت‌شناسی ساختاری حوضه رودخانه کرخه (باختر ایران)

نشریه شماره : 45 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 286

فایل های مقاله : 914 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نگین رحیمی Rahimin@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 مهران آرین mehranarian@yahoo.com استاد دکترا
3 عین الله نصیری Ghorashi_manouchehr@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

شاخص زمین‌ریخت‌شناسی یک ابزار گرانبها در شناسایی فعالیت¬های زمین¬ساختی است. محاسبه این شاخص به‌وسیله نرم¬افزار Arc GIS در یک منطقه بزرگ، روشی سودمند برای تشخیص ناهنجاری احتمالی است. در این پژوهش، حوضه رودخانه کرخه انتخاب گردیده و شش شاخص زمین¬ریختی عدم تقارن حوضه، شیب- طول رودخانه، شكل حوضه، پیچ و خم جبهه کوهستان، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن و انتگرال فراز سنجی برای منطقه محاسبه شده است. سپس نتایج به‌دست‌آمده از هر یک در قالب سه رده تقسیم¬بندی گردیده است. در نهایت به کمک مقادیر یاد شده در بالا، شاخص فعالیت نسبی زمین¬ساختی (lat) برای تمام زیر حوضه¬ها محاسبه شده و مقادیر آن در سه گروه دسته¬بندی و تحلیل شده است. سطح اشغال رده¬هاي سه گانه به ترتيب زير است: رده 2 ) مساحت12180 کیلومتر مربع، 23.7 درصد رده 3 ) مساحت 32318 کیلومتر مربع، 62.9 درصد رده 4 ) مساحت 6843 کیلومتر مربع، 13.3 درصد از آنجا كه كل منطقه داراي مساحتي در حدود 51341 كيلومتر مربع مي¬باشد، بنابراين اين موضوع نشان‌دهنده فعاليت نسبي متوسط در بخش‌هایی وسيع از منطقه است.