مقاله


کد مقاله : 1397012285417101578

عنوان مقاله : تاثیر شیب مرزهای نفوذناپذیر در منحنی افت-زمان در اطراف یک چاه پمپاژ در آبخوان¬های محبوس

نشریه شماره : 44 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 381

فایل های مقاله : 765 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آرش ندری arashnadri@gmail.com استادیار دکترا
2 ستاره قنواتی Ghanavati@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد
3 نصرالله کلانتری n.kalantari@scu.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

بررسی تاثیر مرزهای نفوذناپذیر بر جریان به چاه¬های نزدیک به آن با استفاده از تئوری چاه¬های مجازی انجام می¬گیرد. در مواردی که مرزهای نفوذناپذیر مطالعه شده¬اند، این مرزها به‌صورت عمودی در نظر گرفته ¬شده¬اند درحالی‌که در بسیاری موارد عمودی نبوده و شیب¬دار هستند. در این مطالعه هدف بر آن است که تاثیر شیب مرزهای نفوذناپذیر بر جریان به چاه در یک آبخوان محبوس بررسی شود. در این مطالعه شبیه¬سازی عددی و نیز محاسبات افت با استفاده از روش چاه¬های مجازی برای مرزهای عمودی انجام شده و سپس شبیه¬سازی جریان برای مرزهای شیب‌دار انجام شد. مدل مفهومی مورد نظر شامل یک آبخوان محبوس است که توسط دو مرز نفوذناپذیر محصور شده است و یک چاه با دبی ثابت در آن پمپاژ می¬شود. فاصله بین مرزها در فاصله‌ای از400 تا 10000 متر قرار گرفته است. شبیه¬سازی نشان داد که درصورتی‌که مرزهای نفوذناپذیر و محدودکننده عمودی باشند تطابق بسیار عالی بین نتایج شبیه‌سازی عددی ازیک‌طرف و استفاده از رابطه تایس و تئوری چاه¬های مجازی از طرف دیگر وجود دارد. منحنی¬های افت زمان برای مرزهای نفوذناپذیر شیب‌دار تفاوت قابل‌توجهی در زوایای مختلف و نیز عرض¬های مختلف (10000 تا 400 متر) با نتایج حاصل از مرزهای عمودی نشان دادند. نتایج نشان داد اگر فاصله مرزهای نفوذناپذیر زیاد باشد و مرزهای نفوذناپذیر دارای زوایای کمتر از 30 درجه باشند، تفاوت¬ها به حدی است که تقریب استفاده از روش چاه¬های مجازی می¬تواند قابل‌قبول باشد. اما هنگامی‌که فاصله بین مرزها کمتر باشد حتی در زوایای کم نیز تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای در مقادیر افت- زمان مرزهای شیب‌دار با نتایج روش چاه¬های مجازی وجود دارد.