مقاله


کد مقاله : 139610071764919944

عنوان مقاله : بررسی ژئوشیمی و کانی¬شناسی سنگ¬های آداکایتی روستای منور، شمال تبریز (شمال¬غرب ایران)

نشریه شماره : 43 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 447

فایل های مقاله : 0.98 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدیه فاضلی حق Fazelihagh@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 نصیر عامل n.amel@tabrizu.ac.ir دانشیار دکترا
3 احمد جهانگیری Jahangiry@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

منطقه مورد مطالعه در 35 کیلومتری شمال¬غرب تبریز واقع شده است. بر اساس شواهد چینه¬ای سنگ-های آتشفشانی منطقه منور، سنی از میو- پلیوسن تا پلیو- کواترنری داشته و از نظر زمین¬شناسی ساختاری بخشی از زون البرز باختری – آذربایجان به شمار می¬روند. سنگ¬های آتشفشانی بیشتر از نوع داسیت، ریوداسیت، آندزیت، آندزیت بازالت و تراکی آندزیت می¬باشند. در نمودارهای عنکبوتی، این سنگ¬ها غنی‌شدگی از عناصر LREE و LILEنسبت به HREE و HFSE، تهی شدگی و آنومالی منفی Ti، Nb و Ta (TNT) و نسبت¬های بالای Ba/Nb و Ba/Ta را نمایان می¬سازند که نشانگر شکل¬گیری آنها در قوس¬های قاره¬ای و قوس¬های بعد از تصادم هستند. مقادیر بالای SiO2 برابر با 55 تا 66 درصد وزنی و پایین بودن مقادیر MgO، Y و Yb و نسبت¬های بالایSr/Y و La/Yb بیانگر شکل-گیری آنها از یک ماگمای آداکایتی پرسیلیس در منطقه است. با وجود این شواهد و بررسی الگوهای پراکندگی عناصر نادر خاکی نشان¬دهنده تشکیل ماگما از ذوب بخشی پوسته ضخیم شده پس از برخورد است.