مقاله


کد مقاله : 1396100717383419947

عنوان مقاله : عناصر ساختاری مجموعه دگرگون جنوب محلات

نشریه شماره : 43 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 463

فایل های مقاله : 1.12 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمیه رضایی‌نژاد Rezaeenejad@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 محمدرضا شیخ‌الاسلامی Sheikh@yahoo.com دانشیار دکترا
3 نعمت‌الله رشید نژاد عمران omran@yahoo.com دانشیار دکترا
4 منیره پشت کوهی poshtkouhi@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

در جنوب شهرستان محلات، مجموعه¬ سنگ¬های دگرگونی، رسوبی و ماگمایی به سن پرکامبرین تا عهد حاضر رخنمون دارند. سنگ¬های دگرگونی این ناحیه، بخش باختری مجموعه دگرگونی موته-گلپایگان، در بخش مرکزی پهنه سنندج-سیرجان را تشکیل می¬دهند. این مجموعه دگرگونی توسط گسل¬های عادي از سنگ¬هاي رسوبی جوان¬تر جدا شده¬ است. سنگ‌شناسی غالب این مجموعه از شیست، مرمر، گنایس و آمفیبولیت تشکیل شده که سه مرحله متوالی دگرریختی پیشرونده 1 ,D2 ,D3D و سه مرحله دگرگونی را تحمل نموده¬اند. مرحله اول دگرریختی (1D) با ایجاد چین¬های یال موازی و بین برگوارگی، بودین¬های کششی نوع اول و برگوارگی تفریقی در رخساره آمفیبولیت تا شیست سبز عمل کرده است. مرحله دوم دگرریختی (2D) با محو آثار دگرریختی اول و ایجاد چین¬های فشرده تا برگشته نسل دوم و ایجاد برگوارگی میلونیتی و ایجاد نسل دوم بودین¬ها در رخساره شیست سبز ادامه یافته است. سرانجام دگرریختی مرحله سوم (3D) در شرایط شکنا–شکل¬پذیر رخ داده و با کاهش شدت دگرریختی در سنگ¬های منطقه همراه است. دگرگونی¬ مجاورتی منطقه، نتیجه تزریق توده¬های نفوذی متعددی است که ایجاد هاله¬های دگرگونی، تشکیل هورنفلس¬ و یا اسکارن و در مقیاس میکروسکوپی تشکیل کانی¬های جدید و یا تبلور و به‌هم‌ریختگی و محو آثار و ساختارهای قبلی را به دنبال داشته است.