مقاله


کد مقاله : 1396100717151019945

عنوان مقاله : پتانسیل سنجی رسوبات آبراهه‌ای منجیل با استفاده از GIS

نشریه شماره : 43 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 431

فایل های مقاله : 1.46 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نسیم حیدریان دهکردی N_heydarian563@yahoo.com مربی دانشجوی دکترا
2 محمدحسن توکل Tavakol@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 سیما پورمحمدی Pourmoammadi@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

ورقه 1:50000 منجیل در محدودة 15 49 تا 30 49 طول جغرافيائي و 30 36 تا 45 36 عرض جغرافيائي واقع شده است. این منطقه از نظر ساختماني، در زون البرز قرار دارد. در این محدوده سنگ‌هایی از دوران پالئوزوییک، مزوزوییک و سنوزوییک رخنمون دارند. سنگ‌های آتشفشانی با ترکیب بازیک تا متوسط که به شدت دگرسان شده‌اند، قدیمی‌ترین سنگ‌های منطقه را تشکیل می¬دهند. از کانی‌سازی‌های این محدوده می‌توان به کاني‌سازي‌هاي مرتبط با ولکانيک‌هاي حدواسط تا اسيدي و کاني‌سازي‌هاي مرتبط با توده‌هاي نفوذي فلسيک اشاره نمود. نتايج پردازش نمونه‌ها نشان داد که برگه مورد مطالعه‌ی منجیل از پتانسيل بالائي برخوردار بوده و بر این اساس چندین محدوده اميدبخش جهت کنترل صحرائي آنومالی‌ها معرفي گردید. عمده این آنومالي¬ها را Zn, Au، Cu، Mn، Pb وFe تشکيل داده¬اند.