مقاله


کد مقاله : 1396100716533519943

عنوان مقاله : اختلاط ماگمایی در گرانودیوریت¬ها و انکلاوهای مافیک ده بالا: شاهدی برای ماگماتیسم کالک-آلکالن نوع I از دو منشا پوسته زیرین و گوشته لیتوسفریک

نشریه شماره : 43 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 494

فایل های مقاله : 810 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زینب قرامحمدی Gharamohammadi@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 علی کنعانیان kananian@khayam.ut.ac.ir استاد دکترا
3 محسن الیاسی Mohsen@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

توده گرانودیوریتی ده بالا با روند شرقی - غربی در 45 کیلومتری جنوب غرب بویین‌زهرا، در استان قزوین برونزد دارد. این توده حاوی انکلاوهای میکروگرانولار مافیک متعدد با ترکیب دیوریت - کوارتزمونزودیوریت است. انکلاوها با اشکال گرد شده و بیضوی با اندازه¬های دو تا 20 سانتی¬متر در گرانودیوریت¬های میزبان پراکنده شده¬اند. انکلاوها عموماً تماس ناگهانی با گرانودیوریت¬های میزبان دارند و از مجموعه کانی¬های آذرین تشکیل شده¬اند. وجود شواهد بافتی نشان‌دهنده عدم تعادل از قبیل حضور پلاژیوکلازهایی با زونینگ ترکیبی و سطوح تحلیلی مکرر، سوزن¬های آپاتیت و کوارتزهای اوسلی در انکلاوها نشانه تغییرات شیمیایی و یا حرارتی مذاب در حین رشد بلور و شاهدی برای وقوع اختلاط ماگمایی هستند. انکلاو¬ها از LREES و LILES غنی¬شده و از HFSES تهی¬شده هستند. گرانودیوریت¬ها با محتوای 9/66-2/64= SiO2، از نوع کالک¬آلکالن غنی از پتاسیم بوده و مشخصات سنگ¬های متا¬آلومین (1/1>A/CNK) را نشان می¬دهند. غنی¬شدگی از عناصر ناسازگار La, Ce, Rb, Th, K وNd در کنار آنومالی منفیTi, Ba, Eu, Nb و P دلالت بر نقش پوسته زیرین در شکل¬گیری ماگمای سازنده گرانودیوریت¬ها دارد، اما محتوای نسبتاً بالای≠Mg ( 43/0- 039/0) پیشنهاد می¬کند که گرانودیوریت¬های ده بالا از اختلاط ماگمای مافیک حاصل از گوشته با ماگمای فلسیک پوسته به ¬وجود آمده باشند. انکلاوها با مقادیر نسبتاً پایین 2/58- 8/52=SiO2، 92/0- 77/0=A/CNK، مقدار متوسط پتاسیم 8/3-4/1=K2O و مقدار نسبتاً بالای (46/0-4/0)≠Mg مشخص می¬شوند. بر اساس ویژگی¬های ژئوشیمیایی و مقادیر 8/1-6/1=Dy/Yb، به نظر می¬رسد ماگمای سازنده انکلاوها از ذوب بخشی گوه گوشته در زون انتقالی اسپینل- گارنت حاصل شده و در تماس با ماگماهای فلسیک حاصل از ذوب پوسته، تا حدی متحول شده¬ باشد.