مقاله


کد مقاله : 1396072915518648

عنوان مقاله : بررسی محیط ژئوتکتونیکی پریدوتیت¬های منطقه آبدشت، جنوب شرق استان کرمان با استفاده از شیمی اسپینل

نشریه شماره : 42 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 422

فایل های مقاله : 2.95 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 طیبه رودباری Roudbari@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 محسن موذن moazzen@tabrizu.ac.ir استاد دکترا
3 سید حسام‌الدین معین زاده Moeinzadeh@yahoo.com استادیار دکترا
4 معصومه آهنگری Ahangari@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

پریدوتیت از عمده سنگ¬های تشکیل¬دهنده مجموعه افیولیتی آبدشت در جنوب ایران است. پریدوتیت¬های این مجموعه افیولیتی بیشتر از نوع دونیت و هارزبورژیت است. مهم‌ترین کانی¬های اولیه پریدوتیت¬ها الیوین، ارتوپیروکسن، اسپینل و مقدار بسیار کمی کلینوپیروکسن هستند. مطالعه شیمی اسپینل¬ها در این پریدوتیت¬ها نشان می¬دهد که ترکیب آنها بر اساس اعضای نهایی اسپینل بین Spl0.4 Chr0.57 Mag0.03تا Spl0.46 Chr0.51 Mag0.03 در نوسان است. عدد کروم (Cr#) اسپینل در پریدوتیت¬های آبدشت در حدود 73/0 تا 92/0 است و مقادیر آلومینیوم آن¬ها 61/3 تا 29/11 wt% است. بررسی شیمی کانی¬ها با استفاده از نتایج میکروپروب نشان می¬دهد که این کانی¬ها باقیمانده¬هایی از گوشته هستند و مقادیر بالای Cr، تهی¬شدگی پریدوتیت¬ها را نشان می¬دهد. بر اساس شیمی اسپینل مشخص شد که پریدوتیت¬های مورد مطالعه در محیط فرافرورانش (Supra-subduction) تشکیل شده¬اند و محدوده fore-arcبا ویژگی boninite را نشان می¬دهند.