مقاله


کد مقاله : 139607291518308649

عنوان مقاله : بررسی تاثیر گسل شمال تبریز بر ویژگی‌های کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی مجاور در شرق تبریز

نشریه شماره : 42 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 482

فایل های مقاله : 3.24 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسين رجب پور Rajabpour@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 عبدالرضا واعظی هیر vaezihir@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

بر اساس نتایج این مطالعه، گسل شمال تبریز به‌عنوان ساختار تکتونیکی برجسته در شمال غرب ایران تاثیر زیادی بر شرایط هیدروژئولوژیک آبخوان محلی منطقه داشته است. بر اساس بررسی¬های هیدرواستراتیگرافی لاگ چاه¬های منطقه، از تجمع توف¬های تراوا، آبخوان غیر محبوسی تشکیل شده و در کل منطقه به‌صورت مستقیم بر روی مارن قرمز رنگ میوسن (سنگ کف)، قرار گرفته است. سنگ کف بخش شمالی آبخوان در ترازی بالاتر از سنگ کف بخش جنوبی قرار گرفته و می¬تواند دلیلی بر وجود حرکت شیب‌لغز معکوس گسل در این منطقه باشد که در اثر آن، بخش شمالی (فرادیواره) بر روی بخش جنوبی (فرودیواره) لغزیده است. اختلاف تراز سنگ کف در فاصله¬ای نسبتاً کم (کمتر از 200 متر)، می¬تواند نشانه¬ای بر شیب نزدیک به قائم برای گسل باشد. مجموع عمق چاه¬های بخش جنوبی، چهار برابر بخش شمالی و مجموع آبدهی سالانه چاه¬های بخش جنوبی در حدود هشت برابر بخش شمالی است. همچنین، اختلاف بین تراز سطح آب زیرزمینی طرفین گسل در برخی مقاطع در فاصله¬ای حدود 200 متر به بیش از هشت متر بالغ می‌شود. نتایج ارزیابی تغییرات کلر و EC، نشانه وجود تغییرات شدید کیفی آب زیرزمینی در عرض زون گسلی است. نتایج حاصله می¬تواند نشانه¬ای بر رفتار مانع وار گسل در مقابل جریان از عرض آن در این منطقه باشد. بررسي سختی کل و غلظت يون¬هاي موجود در آب¬هاي منطقه نشان می‌دهد كه اكثر نمونه-هاي بخش شمالی جهت مصارف شرب مناسب نمی¬باشند ولی نمونه¬های بخش جنوبی جهت شرب مناسب می¬باشند. درحالی‌که تمامی نمونه¬های بخش شمالی دارای ضریب لانژلیه منفی (خورنده) می¬باشد. تمامی نمونه¬های بخش جنوبی دارای ضریب لانژلیه مثبت خیلی نزدیک به صفر بوده و حاکی از متعادل بودن این آب¬ها می¬باشد. این امر با واقعیت منطقه نیز تطابق کامل دارد چرا که اکثر صنایع موجود در منطقه در بخش جنوبی گسل متمرکز شده¬اند.