مقاله


کد مقاله : 13960418103466829

عنوان مقاله : سنگ‌نگاری، محیط رسوب‌گذاری و کانه‌زایی مس در لایه‌های رسوبی قرمزرنگ، شمال تربت حیدریه (حوضه رسوبی کدکن)

نشریه شماره : 41 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 728

فایل های مقاله : 3/31 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مصطفی اسماعیلی وردنجانی mostafa_esmaily@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 ایرج رساء Rasa@yahoo.com دانشیار دکترا
3 محمد یزدی Yazdi@yahoo.com استاد دکترا
4 کاوه پازند Pazand@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

كانيسازي مس در حوضه رسوبی کدکن به‌صورت عدسي شکل و چینه‌سان و احتمالاً از نوع كانسارهاي مس با ميزبان طبقات قرمز مي‌باشد. كانيسازي عمدتاً به‌صورت پراكنده و محدود به واحدهاي ماسه‌سنگي- مارني قرمز رنگ با ميان‌لايه‌هاي ضخيم و صخره‌ساز، كنگلومرا با سن ائوسن- اليگوسن و شامل کانی‌های اولیه کالکوپیریت، پیریت و كالكوسيت و کانی‌های ثانویه كوليت، مالاكيت و آزوريت است. با توجه به یافته‌های به‌دست آمده، کنترل کانی‌سازی در این ماسه‌سنگ‌ها در ارتباط با میزان دگرسانی فلدسپارها، تمرکز رس‌ها و مواد آلی می‌باشد. ماسه‌سنگ‌ها از نوع آركوز، ليتيك آركوز و فلدسپاتيك ليتارنايت ساب مچور ريزدانه آهن‌دار، متوسط تا ضخيم لایه و به رنگ قرمز روشن تا خاكستري تيره مي‌باشند که در محیط دلتای تحت تاثیر رودخانه‌ و حاشیه فعال نهشته شده‌اند. نتايج به دست آمده گوياي آن است كه تيپ كاني سازي در منطقه مورد مطالعه از نوع كانسارهاي مس با ميزبانی طبقات قرمز می‌باشد.