مقاله


کد مقاله : 1396021114805842

عنوان مقاله : تحلیل ساختاری سیستم گسلی میدان گازی فارورB ، با استفاده از مدل‌سازی و روش بازسازی لرزه‌ای دوبعدی

نشریه شماره : 40 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 516

فایل های مقاله : 2.9 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم عالی پور Maria.Alipour728@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 محسن پور کرمانی pourkermani@yahoo.com استاد دکترا
3 علی سربی sorbi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

مخازن کربناتی ایران از نظر شکستگیهای طبیعی شهرت جهانی دارند. این شکستگیها به طرز چشمگیری به‌عنوان یک عامل مهم در اکتشاف و تولید هیدروکربن¬ها شناخته می¬شوند. بیشتر میادین مهم نفت و گاز بر اساس میزان تولید از مخازن شکسته طبقه¬بندی میشوند. هدف از این مطالعه بررسی تکامل ساختاری میدان گازی فارور B و همچنین چگونگی تاثیر گسل بر آن می‌باشد. به این منظور داده‌های لرزه‌نگاری دوبعدی PC-2000 (Persian Carpet-2000) و کلیه اطلاعات مربوط به چاه‌های این میدان گردآوری گردید. سپس این اطلاعات در نرم‌افزار تخصصی Petrel بارگذاری شدند. بر اساس اطلاعات حفاری سه حلقه چاه، تعبیر و تفسیر کلیه خطوط لرزه‌ای انتخاب شده انجام پذیرفت و درنهایت نقشه‌های همتراز عمقی سازندها و الگوهای سه بعدی تهیه گردیدند. بر روی بعضی از مقاطع لرزه¬ای عمل تخت کردن انجام گرفت. با توجه به مقاطع لرزه‌ای و تحلیل تکتونیکی مشخص گردید که ساختمان فارور B دارای دو روند گسلش عادی می‌باشد که شیب صفحه گسل¬ها تقریبا قائم است، به‌طوری‌که جابه‌جایی گسل شرقی حدود 70 متر و گسل غربی حدود 20 متر می‌باشد.