مقاله


کد مقاله : 139512221123465271

عنوان مقاله : تحولات دگرگونی و تخمین شرایط ترمودینامیکی مقطع دگرگونی حلب- میانج براساس شیمی کانی¬ها

نشریه شماره : 39 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 669

فایل های مقاله : 2/58 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محبوبه جمشیدی بدر faraji.golzar@gmail.com استادیار دکترا
2 گلزار فرجی گوگردچی Jamshidibadr@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد
3 شهریار محمودی Mahmoudi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

دگرگونی¬های مقطع حلب- میانج بخشی از دگرگونی¬های پرکامبرین کمپلکس تکاب است که در شمال غرب ایران برونزد دارند. مقطع حلب- میانج شامل انواع سنگ¬های دگرگونی است که در رخساره¬ شیست سبز و آمفیبولیت دگرگون شده¬اند. شیمی پورفیروبلاست¬های گارنت در گارنت شیست¬ها در محدوده¬ آلماندن قرار می-گیرد. ترکیب کانی¬های آمفیبول در آمفیبول‎شیست و متادیوریت¬ها از نوع کلسیک و ترکیب شیمی آن¬ها از اکتینولیت تا مگنزیو هورنبلند متغیر است. ترکیب شیمی کانی¬های پلاژیوکلازها در محدوده¬ آلبیت تا الیگوکلاز قرار دارد. بیشترین دما برای سنگ¬های دگرگونی گارنت- شیستی بر اساس زوج کانی گارنت- بیوتیت¬ها، 552 درجه سانتی‎گراد تخمین زده که نشان‎دهنده رخساره¬ اپیدوت- آمفیبولیت هستند. دما و فشار دگرگونی بر اساس زوج کانی¬های آمفیبول- پلاژیوکلاز در آمفیبول، شیست¬ها و متادیوریت¬ها در حدود 420 تا 487 درجه سانتی‎گراد و 9/3 تا 7/6 کیلوبار تعیین شده است که نشانگر شروع رخساره¬ آمفیبولیت است؛ بنابراین درجه¬ زمین‎گرمایی بر مبنای سنگ¬های دگرگونی با پروتولیت¬های مختلف در محدوده¬ 29 تا 31 درجه¬ سانتی‎گراد بر کیلومتر است.