مقاله


کد مقاله : 139503081219352419

عنوان مقاله : پترولوژی و مدل¬سازی تشکیل اسکارن در منطقه تنگ حنا (منطقه نیریز فارس)

نشریه شماره : 35 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 609

فایل های مقاله : 2.57 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بابک سامانی b.samani@scu.ac.ir استادیار دکترا
2 سید محمد حسین رضوی Razavi@yahoo.com دانشیار دکترا
3 مهشید مرادی پور Moradipoor@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

منطقه تنگ حنا در زون ساختاري سنندج - سيرجان و در شمال غرب نيريز، در شرق استان فارس واقع شده است. سنگ-های منطقه عموما از نوع الترامافيک (هارزبورژيت، دونيت، ورليت)، مافيک (گابرو) ، مرمر و اسکارن است. مرمر و اسكارن¬های منطقه در اثر همبري سنگ هاي الترامافيك با واحدهاي آهكي كرتاسه به وجود آمده است. گارنت (گروسولار- آندراديت)، کلينوپيروکسن (ديوپسيد- هدنبرژيت)، وزوويانيت، اسکاپوليت، ولاستونيت و مگنتيت در اسکارن¬ها دیده می¬شود. پاراژنز کانی¬ها در اسكارن¬ها از لحاظ مكاني متفاوت است، به گونه اي كه از جنوب شرق به شمال غرب بر ميزان تشکیل ولاستونيت افزوده شده و گارنت كاهش مي¬يابد. حضور ولاستونيت در اسكارن¬هاي شمال تنگ حنا را مي¬توان در ارتباط با دمای بالاتر و بيشتر در اسكارن هاي اين منطقه دانست. براساس تجزيه¬هاي ميكروپروپ و مطالعات صحرايي، دماي تشكيل اسكارن¬ها بين 400 تا 600 درجه سانتي¬گراد برآورد شده است. همچنين مقدار فشار موثر اکسيژن در محدوده کاني های موجود بين 15-10 تا 25-10 اتمسفر در تغيير بوده است.